Test

Wspólna Europa, Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, Świat XXI wieku

Pytanie 1
płaszczyzny integracji międzynarodowej
Pytanie 2
Gdzie został podpisany traktat zakładający UE
Pytanie 3
wybierz traktaty tworzące stopniowo Unię Europejską
Traktat amsterdamski
Akt Europejski
Traktat lizboński
Traktat konstytucyjny
Traktat belgijski
Akt Konstytucyjny
Traktat nicejski
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat Schumana
Pytanie 4
uporządkuj daty wstąpienia Polski do:
ONZ
1945
UE
1.05.2004
NATO
12.03.1999
Strefy Schengen
21.12.2002
Pytanie 5
ile państw zawiera
Pytanie 6
sekretarz generalny NATO

Powiązane tematy

#gimnazjum #wos #europa #onz #nato #unia