Globalna Gospodarka - czynniki rozwoju rolnictwa

22 pytań Strona 1 dvr111
Jakie zasadnicze funkcje pełni rolnictwo?
ekonomiczną
kulturową
społeczną
przestrzenną
przemysłową
Czy rybołówstwo wchodzi w skład rolnictwa?
tak
nie
Zaznacz cechy rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych
duży odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie
niewielki odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie
wysoki udział rolnictwa w tworzeniu PKB
niewielki udział rolnictwa w tworzeniu PKB
Tworzenie miejsc pracy i alternatywy dla miejskiego stylu życia to jaka funkcja rolnictwa?
Zaznacz przyrodnicze czynniki mające wpływ na rozwój rolnictwa:
klimat
poziom kultury rolnej
warunki wodne
struktura agrarna
żyzność gleby
ukształtowanie terenu
Dalej
Pozostały 4 strony