Altimejt test z kałów, test z weterynarii

Test dla studentów . Test składa się z 54 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Altimejt test z kałów"

1) Cielę to:
2) Który zestaw zawiera tylko określenia nazywające dorosłego samca?
3) Wykastrowany dorosły samiec to:
4) Które produkty pozyskiwane są od bydła przyżyciowo?
5) Co dostarcza bydło dla przemysłu farmaceutycznego?
6) Hodowla zajmuje się:
7) Krowy w ciepłej porze roku wypasane są wysoko w górach, podczas zimy natomiast schodzą niżej. Ze zwierzętami wędrują tylko pasterze, rodziny zostają w siedzibach. Który to system chowu bydła?
8) Ile wynosi roczne spożycie mleka w Polsce?
9) Ile wynosi pogłowie bydła w Polsce?
10) Ile wynosi pogłowie krów w Polsce?
11) Ile wynosi średnia wielkość stada krów w Polsce?
12) Białka mleka zwierają:
13) Który produkt powstaje w chowie bezściółkowym?
14) Która z ras jest użytkowana jednostronnie mlecznie w Polsce?
15) Która rasa jest użytkowana jednostronnie mięsnie (czy mięśnie xD?) w Polsce?
16) Która z ras jest użytkowana dwukierunkowo w Polsce?
17) Który typ użytkowy ma sylwetkę zbliżoną do trójkąta?
18) Gdzie hoduje sie najbardziej wydajne krowy?
19) Od czego zależy zawartość białka w mleku?
20) Stały dostęp do wody:
21) Najwyższa produkcja mleka występuje:
22) Które krowy mają wyższą wydajność mleczną?
23) Co decyduje o zawartości tłuszczu w mleku?
24) Ile tłuszczu zawiera mięso wołowe?
25) Czym zajmują się krowy razówki?
26) Wada DFD cechuje się:
27) Wada PSE cechuje się
28) Dobrą marmurkowatość mięsa zapewniają włókna:
29) Które rasy są mniej poryte powierzchniowym tłuszczem?
30) Najwyższą przydatnością do opasu charakteryzują się
31) Obrót przedubojowy to:
32) Gdzie są skryte jądra wraz z najądrzami?
33) Jaki procent masy ciała dorosłej krowy danej rasy powinna mieć jałówka, żeby wskazywało to na jej dojrzałość płciową?
34) Inseminacja ponowna to:
35) Gdzie ginie najwięcej plemników w trakcie przechodzenia przez drogi rodne?
36) Ile trwa ciąża u bydła?
37) Nieczynność jajników to:
38) Hipoplazja to:
39) Niechirurgiczne wypłukiwanie z macicy stymulowanych hormonalnie krów dawczyń, zapłodnionych nasieniem wybranych buhajów zarodków i przeniesienie ich do jałowic biorczyń lub zapłodnienie to:
40) Całkowita objętość przewodu pokarmowego bydła to:
41) Największą częścią żołądka krowy jest:
42) Jakie związki pokrywają większość zapotrzebowania na energię krowy?
43) Imiona prowadzących wykłady to:
44) Ile śliny dziennie wytwarza krowa?
45) Najbardziej krytycznym momentem występowania u krów mlecznych zaburzeń metabolicznych i trawiennych oraz komplikacji zdrowotnych i pourazowych jest:
46) Zespół objawowy, który uniemożliwia w ostatnim okresie ciąży utrzymania się samicy na kończynach to:
47) Krowa leży na mostku z szyją zgiętą na bok lub głową skierowaną do dołu głodowego. Jakiej choroby jest to objaw?
48) Ketoza:
49) Najczęstsze schorzenie cieląt, występujące na początku ich życia to:
50) Krowy na pastwisku:
51) Jaka barwa jest najlepiej rozróżniana przez krowy?
52) Jakie kwalifikacje NIE uprawniają do obsługi bydła?
53) Który rodzaj podłóg NIE może być miejscem stałego przebywania zwierząt?
54) Krzyżowanie to:

Powiązane z testem:

Test: Oznaczenia koni test

Uczelnie wyższe, Weterynaria

Test: ALITMEJT TEST Z MONO.

Uczelnie wyższe, Weterynaria