Test z języka polskiego

Potop - Henryk Sienkiewicz

Test ze znajomości Potopu Henryka Sienkiewicza.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 90935 razy