Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Test z Lektury

Test sprawdzający znajomość lektury "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" Henryka Sienkiewicza Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 18 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela"

1) Bohaterem utworu jest chłopiec o imieniu:
2) Ile lat miał Michaś?
3) Jak nazywał się korepetytor Michasia?
4) "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" jest
5) W którym roku opublikowano utwór?
6) Do jakiej szkoły uczęszczał Michaś?
7) Jak nazywało się rodzinne miasto Michasia
8) Czy Michaś był uczniem ambitnym i sumiennym?
9) Czy nauka języków przychodziła dziecku łatwo?
10) Matka Michasia miała na imię:
11) Od jak dawna Wawrzynkiewicz uczył Michasia?
12) Czy Wawrzynkiewicz był zakochany w matce Michasia?
13) Swojego uczucia do matki Michasia nie nazywał miłością lecz
14) Czy chłopiec często uczył się po nocach?
15) Co było przyczyną nienajlepszych ocen Michasia?
16) Michaś po raz pierwszy dostał naganę za:
17) Michaś zmarł na
18) Największy problem z językiem niemieckim stanowił