Pytania i odpowiedzi

Potop - Henryk Sienkiewicz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości Potopu Henryka Sienkiewicza.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 179393 razy
Pytanie 1
Postać Andrzeja Kmicica była inspirowana postacią historyczną o imieniu:
Samuel
Pytanie 2
Które z wymienionych zdań są prawdziwe?
Andrzej Kmicic był chorążym orszańskim.
Prawda
Akcja utworu dzieje się w latach 1650 - 1655.
Fałsz
Jednym z głównych bohaterów powieści jest Jurko Bohun.
Fałsz
W trakcie wydarzeń przedstawionych w powieści królem Polski jest Jan Kazimierz.
Prawda
Powieść kończy się upadkiem Kamieńca Podolskiego.
Fałsz
Utwór składa się z dwóch tomów.
Fałsz
Pytanie 3
Synowie Kiemlicza to:
Kosma
Damian
Pytanie 4
Zaznacz bohaterów historycznych "Potopu".
Bogusław Radziwiłł
Krzysztof Opaliński
Stefan Czarniecki
Pytanie 5
Stefan Czarniecki poniósł klęskę pod:
Gołębiem
Pytanie 6
Co powiedział Kmicic wkładając kiszkę z prochem do kolubryny?
Naści, piesku, kiełbasy!
Pytanie 7
Gdzie po raz pierwszy spotykają się Oleńka i Kmicic?
w Wodoktach
Pytanie 8
Kiedy Kmicic i Oleńka wyznają sobie miłość?
podczas kuligu
Pytanie 9
Jak nazywa się posiadłość Butrymów?
Wołmontowicze
Pytanie 10
Po rzezi w Wołomontowiczach Kmicic ukrywa się u:
Oleńki
Pytanie 11
Po zdobyciu Warszawy przez Szwedów Janusz Radziwiłł wysyła z poselstwem:
Kmicica
Pytanie 12
Kto rani postrzałem Kmicica?
Bogusław Radziwiłł
Pytanie 13
Jaki pseudonim obiera sobie Kmicic po wypowiedzeniu posłuszeństwa Januszowi Radziwiłłowi?
Babinicz
Pytanie 14
Jak nazywało się największe działo używane do oblężenia Jasnej Góry?
Kolubryna
Pytanie 15
Po opuszczeniu Częstochowy Kmicic udaje się
na Śląsk
Pytanie 16
Ówcześnie panującym władcą Polski był:
Jan Kazimierz
Pytanie 17
Kogo Bogusław Radziwiłł uprowadza po klęsce Janusza?
Oleńkę
Pytanie 18
Posiadłość w Taurogach należała do:
Bogusława Radziwiłła
Pytanie 19
Drugi tom Potopu kończy się klęską wojsk
Bogusława Radziwiłła
Pytanie 20
Czy oblężenie Zamościa kończy się zwycięstwem wojsk szwedzkich?
nie
Pytanie 21
Kogo podczas walk o Warszawę bierze w niewolę Kmicic?
Ketlinga
Pytanie 22
Czy Bogusław oświadczył się Oleńce?
tak
Pytanie 23
Czy Oleńka poszła do klasztoru?
nie
Pytanie 24
Co miało wpływ na zmianę podejścia Oleńki do Kmicica?
lisk króla odczytany podczas mszy
Pytanie 25
Potop kończy się
zaręczynami Oleńki i Kmicica
zaręczynami Wołodyjowskiego i Anny
Pytanie 26
Kto powiedział "Kończ waść wstydu oszczędź"?
Kmicic do Wołodyjowskiego