Test z lektury szkolnej

Janko Muzykant - test znajomości lektury

Opis testu

Krótki test sprawdzający znajomość lektury Henryka Sienkiewicza - Jano Muzykant.

Inne tryby testu