Test z lektury szkolnej

Latarnik - test znajomości lektury

Opis testu

Test ze znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt. "Latarnik". Co wiesz o losach latarnika Skawińskiego? Sprawdź swoją wiedzę.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Latarnik - test znajomości lektury znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
W jaki sposób zginał poprzeni latarnik?
Pytanie 2:
W jakim mieście znajdowała się należąca do tytułowego Latarnika fabryka cygar?
Pytanie 3:
Dlaczego Skawiński nie prowadził już fabryki cygar?
Pytanie 4:
W jakim mieście miało swoją siedzibę Towarzystwo Polskie, od którego otrzymał książki Skawiński ?
Pytanie 5:
Jaka książka najbardziej wzruszyła Skawińskiego?
Pytanie 6:
Ile lat miał Skawiński .?
Pytanie 7:
W którym dniu tygodnia latarnik mógł opuszczać latarnię .?
Pytanie 8:
Niedaleko jakiej miejscowości leży Aspinwall?
Pytanie 9:
Jak często Latarnik zaopatrywany był w żywność i wodę łodzią z Aspinwall?
Pytanie 10:
Za pomocą czego latarnik daje znaki w ciągu dnia?
Pytanie 11:
Zaznacz profesje, jakie uprawiał Skawiński
Pytanie 12:
Czym jest nostalgia?
Pytanie 13:
Za kogo był uważany w mieście Skawiński?
Pytanie 14:
Od ilu lat nie widział Skawiński swojej ojczyzny?
Pytanie 15:
Dlaczego Skawiński stracił pracę latarnika?
Pytanie 16:
Jak miał na imię Skawiński?
Pytanie 17:
Kto obudził Skawińskiego z półsnu, w który zapadł po przeczytaniu książki?
Pytanie 18:
Jak miał na imię strażnik, który przywoził żywność?
Pytanie 19:
Jaki kolor oczu miał Skawiński?
Pytanie 20:
Dlaczego Skawiński opuścił kraj?