Latarnik - Henryk Sienkiewicz, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury Latarnik Henryka Sienkiewicza. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Latarnik - Henryk Sienkiewicz"

1) W jaki sposób zginał poprzeni latarnik?
2) W jakim mieście znajdowała się należąca do tytułowego Latarnika fabryka cygar?
3) Dlaczego Skawiński nie prowadził już fabryki cygar?
4) W jakim mieście miało swoją siedzibę Towarzystwo Polskie, od którego otrzymał książki Skawiński ?
5) Jaka książka najbardziej wzruszyła Skawińskiego?
6) Ile lat miał Skawiński .?
7) W którym dniu tygodnia latarnik mógł opuszczać latarnię .?
8) Niedaleko jakiej miejscowości leży Aspinwall?
9) Jak często Latarnik zaopatrywany był w żywność i wodę łodzią z Aspinwall?
10) Za pomocą czego latarnik daje znaki w ciągu dnia?
11) Zaznacz profesje, jakie uprawiał Skawiński
12) Czym jest nostalgia?
13) Za kogo był uważany w mieście Skawiński?
14) Od ilu lat nie widział Skawiński swojej ojczyzny?
15) Dlaczego Skawiński stracił pracę latarnika?
16) Jak miał na imię Skawiński?
17) Kto obudził Skawińskiego z półsnu, w który zapadł po przeczytaniu książki?
18) Jak miał na imię strażnik, który przywoził żywność?
19) Jaki kolor oczu miał Skawiński?
20) Dlaczego Skawiński opuścił kraj?