Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - dla klasy I gimnazjum, Test z Lektury

Trudny test z dużą ilością pytań z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Sprawdź swoją wiedzę przed sprawdzianem czy klasówką. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 52 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - dla klasy I gimnazjum"

1) Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:2) Diederich to:
3) Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
4) Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
5) Zbyszko odnajduje Danusię:
6) Zbyszko odnajduje Danusię w:
7) Maćko z Bogdańca był herbu:

a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Opończyk
8) Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp
swojej damy trzy:
9) Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy
Hlawy z:
10) Legendę o Walgierzu Wdałym:

a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
11) Nałęczka to:
12) Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
13) od nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
14) Jagienka służyła na dworze:
15) Na rycerza pasował Zbyszka:
16) Anna Danuta byłą księżną:


17) „Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
18) Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Löve
19) Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) wstążka
20) Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
21) Akcja "Krzyżaków" trwa:
22) Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergerowa
b) Bergowa
c) Bergkowa
d) Bergłowa
23) Dzierżawcą Spychowa zostaje:
24)
Czy Zygfryd de Löve popełnił samobójstwo?
25)
Sanderus urodził się w:
a) Toruniu
b) Malborku
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
26) Królowa Jadwiga zmarła w ..... roku:
27) Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
28) Synowie Zbyszka i Jagienki to:
29) De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
30) Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
31) Powała z Taczewa to:
32) Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Chatan
c) Wilk i Szatan
d) Wilk i Cztan
33) Wianem Jagienki były:
a) Moczydoły
b) Wądoły
c) Zalesie
d) Zaborze
34) Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
35) Hlawa to pachołek:
a) księżnej Anny
b) królowej Jadwigi
c) Jagienki
d) Jurandówny
36) Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
37) Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
38) Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
39) Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Rusi
c) w Prusach
d) na Litwie
40) Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
41) Hugo von Danveld to:
42) Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Gotfryda
b) Danvelda
c) Rodgiera
d) Konrada
43) Sanderus był:

d) Czechem
44) Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Szczytnie
b) Tylży
c) Raciążu
d) Kwidzynie
45) Aby odzyskać Danusię Jurand miał:

a) upokorzyć się przed Zakonem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
46) Sanderus handlował:
a) suknem
b) przyprawami
c) zbożem
d) relikwiami
47) Czy Hlawa wyzywa na pojedynek Zbyszka?
48) Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Maćko z Bogdańca
b) Jurand ze Spychowa
c) Sanderus
d) Fulko de Lorche
49) Jurand korzył się przed zakonnikami w:
50) Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
51) Kto jest autorem lektury? (podaj pełne imię i nazwisko)
52) Czy podobał ci się test? Oceń go lub skomentuj proszę ;-) powodzenia w innych testach!