Żywienie Zwierząt - paszoznawstwo

24 pytań Strona 1 Omitro
Które krowy zajmują najlepsze kwatery na pastwisku?
Wysokowydajne
Jałówki
Krowy suche
Jaka fermentacja jest najbardziej pożądana w kiszonce?
Octowa
Mlekowa
Masłowa
Bakterie kwasu mlekowego (Clostridia):
Są tlenowcami
Rozwijają się najlepiej w suchym środowisku
Giną w środowisku kwaśnym
Który zestaw zawiera surowce ławo kiszące się?
Kukurydza, trawy, GPS, prasowane wysłodki buraczane
Kukurydza, buraki, koniczyna, lucerna
Kukurydza, trawy, lucerna, koniczyna
Jakich rodzajów strat podczas produkcji kiszonki można uniknąć?
Polowych, fermentacji
Oddychania, wtórnej fermentacji
Soku kiszonkowego, wtórnej fermentacji
Dalej
Pozostały 4 strony