Polityka pieniężna - Test wyboru

Pytanie 1
Stosunek gotówki do agregatu pieniężnego M3 nazywamy skłonnością do utrzymywania pieniądza
Pytanie 2
Pieniądz elektroniczny jest zapisany na wspólnym rachunku posiadaczy kart przepłaconych.
Pytanie 3
Pieniądz elektroniczny istnieje na wirtualnym rachunku każdego z posiadaczy kart przepłaconych.
Pytanie 4
Współczesny pieniądz jest podwartościowy.
Pytanie 5
Górna granica stopy rezerwy obowiązkowej, którą określa prawo bankowe wynosi 20%.
Pytanie 6
Funkcję banku centralnego w Europejskiej Unii Walutowej spełnia Europejski Bank Centralny.
Dalej