Pytania i odpowiedzi

Biblia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdzian z Biblii dla liceum. Sprawdź swoją znajomość Pisma Świętego.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 61615 razy
Pytanie 1
Biblia jest świętą księgą dwóch religii.
Jakich ?
chrześcijaństwa
judaizmu
Pytanie 2
Co oznacza słowo foedus
przymierze
Pytanie 3
Jak nazywane jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu?
Septuaginta
Pytanie 4
Jak inaczej nazywa się Księgę Rodzaju?
Genesis
Pytanie 5
Do Pięcioksięgu Mojżeszowego NIE należą:
Dzieje Apostolskie
Apokalipsa św. Jana
Pytanie 6
Księgi prorocze pisali:
Dawid
Ezechiel
Jeremiasz
Pytanie 7
Jaką ilość psalmów zawiera Psałterz Dawidów?
150
Pytanie 8
Komu przypisuje się autorstwo Pieśni nad Pieśniami?
Salomonowi
Pytanie 9
Hebrajskie słowo kohelet, oznacza:
mędrca przemawiającego na zgromadzeniach
Pytanie 10
Z ilu pism składa się Nowy Testament?
z 27
Pytanie 11
Jeździec zasiadający na białym koniu, w Apokalipsie świętego Jana symbolizuje:
Chrystusa zwyciężającego świat
Pytanie 12
Symbolem Chrystusa jest:
Alfa i Omega
Pytanie 13
Historia czyjego rodu przedstawiona jest w Biblii ?
Abrahama
Pytanie 14
Kto napisał inspirowaną Biblią "Boską komedię" ?
Dante Alighieri
Pytanie 15
Co oznacza sentencja "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"?
Marnośc nad marnościami i wszystko marność