Nerka, test z medycyny

gumed fizjologia lekarski Test dla studentów z medycyny. Test składa się z 106 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Nerka"

1) Wazopresyna istotnie zwiększa filtrację kłębkową
2) Przy zmianach SBP w zakresie 55-220 mmHg dopływ krwi do kłębków jest stały
3) Ośrodek pneumotaksyczny jest nadrzędny w stosunku do apneustycznego
4) Przy zwężeniu oskrzeli FEV1/VC ulega zmniejszeniu
5) Oliguria to wydalanie ponad 2l moczu/doba
6) Kłębki szyjne są wrażliwe na tlen związany z hemoglobiną, zaś kłębki aortalne są przede wszystkim pobudzane przez obniżenie pO2 w osoczu
7) Zabieg wagotomii powoduje powolne i głębokie oddychanie
8) Okresowa hipoksja występująca podczas bezdechu sennego wynika z zatrzymania ośrodka oddechowego w wyniku zwiększenia oporu w górnych drogach oddechowych
9) Przez naczynia włosowate kłębuszków filtruje się ok. 180 l osocza dziennie
10) Zwiększenie obj płynu tkankowego w przestrzeni okołokapilarnej płuc wywołuje odruchowe przyspieszenie oddychania zainicjowane pobudzeniem rec. J
11) Wypicie płynu hipotonicznego zwiększa objętość płynu zewnątrzkomórkowego (ECF)
12) Grupa neuronów w obrębie VRG jest czynnościowo odpowiedzialna za ośrodkową kontrolę czasu trwania cyklu oddechowego
13) Zwężenie tt. Odprowadzającej zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne w naczyniach kłębuszka nerkowego
14) Skurcz tętniczki doprowadzającej zwiększa GFR
15) W przeciwieństwie do nefronów korowych, pętle nefronów przyrdzeniowych są nieprzepuszczalne dla mocznika
16) Około 99% przefiltrowanej w nerkach wody ulega zwrotnej resorpcji
17) Wzrost osmolalności płynów ustrojowych o 1-3% pobudza pragnienie
18) Układ naczyń prostych nerki tworzy wymiennik przeciwprądowy
19) Jony H+ hamują chemodetektory pnia mózgu
20) W kanalikach nerkowych jest resorbowane ok. 70% wody niezależnie od wazopresyny
21) Znaczna hipokapnia wywołuje bezdech, który ustępuje po utracie świadomości
22) Adenozyna uwalniana z pobudzonych kom. plamki gęstej wywołuje skurcz tętniczek doprowadzających
23) Efektywne ciśnienie filtracyjne jest najmniejsze w początkowym odcinku naczyń włosowatych kłębuszka
24) ANP oraz aldosteron zwiększają wydalanie sodu przez nerkę
25) . Po wagotomii wdechy stają się głębsze, a rytm oddechowy się nie zmienia
26) Jon HCO3- jest reasorbowany w postaci CO2 i H2O
27) W warunkach spoczynkowych przy standardowej częstości oddychania i standardowej TV chemoreceptory kłębków szyjnych są nieaktywne
28) . Zwiększenie FEV1 do powyżej 80% (tv?) wskazuje na rozwinięcie zaburzeń obturacyjnych
29) Przewodnienie prowadzi do zwiększonego wydalania Na+ z moczem
30) W warunkach prawidłowych wentylacja płuc wzrasta proporcjonalnie do zwiększonej pCO2 we krwi tętnicze
31) Eferentne impulsy ośr. Pneumotaksycznego zwiększają aktywność mięśni wdechowych
32) W obrębie nefrony woda jest wchłaniana przede wszystkim w części proksymalnej
33) Całkowity przepływ krwi w nerce pozostaje stały w zakresie zmian ciśnienia 75-160
34) Wielkość klirensu kreatyniny wskazuje, że ta substancja jest częściowo reabsorbowana z kanalików
35) Odpowiedzią na zwiększone uwalnianie acetylocholiny w oskrzelach jest wzrost oporu niespręzystego
36) CO2 dyfunduje przez barierę krew mózg
37) Frakcja filtracyjna osocza określa jaka część osocza przepływającego przez nerki uległa przefiltrowaniu w kłębkach
38) Westchnięcie może być wywołane pobudzeniem receptorów RAR
39) Stężenie albumin w osoczu krwi przepływającej przez naczynia proste rzekome jest większe niż w tętnicy nerkowe
40) Wartość ciśnienia onkotycznego jest stała na całej długości naczyń włosowatych kłębuszków nerkowych
41) DCT jest w calosci przepuszczalny dla wody
42) Przesącz kłębuszkowy jest izoosmotyczny względem płynów ustrojowych
43) Wprowadzając szybko dużą dawkę HCO3- można doprowadzić do zatrzymania oddechu.
44) Dieta wysokobiałkowa powoduje zwiększoną filtrację
45) lokalny wzrost pco2 powoduje, ze hco3- pobudza receptory pnia (jakoś tak, imo sens byl taki , ze przenika bariere krew mozg i pobudza receptory )
46) Albuminy, które przenikają do przesączu kłębkowego w wyniku zwiększenia średnicy porów błony filtracyjnej zwiekszają filtrację kłębkową
47) wg konceptu pojedynczego osrodka funkcje rozrusznika maja neurony pre-botzingera
48) obnizone pco2 wywoluje bezdech, dzieki czemu stezenie co2 wraca do normy
49) Angiotensyna II obkurczając mięśniówkę gładką tętniczki odprowadzajacej kłębka zmniejsza filtrację kłębkową
50) Zwiększenie wskaźnika FEV1/VC do wartości powyżej 80% TV wskazuje na rozwinięcie zaburzeń oddechowych typu obturacyjnego
51) Przedłużony wydech powoduje pobudzenie SAR i odruchowe przedłużenie i spłycenie wydechu
52) Podstawową rolą osrodka apneustycznego jest zapobieganie nadmiernemu wypełnieniu płuc powietrzem
53) Tachypnoe oznacza pogłębione oddychanie
54) podczas wysilku fizycznego rola odruchu z chemoreceptorow obwodowych jest nieznaczna i moze byc pomijana
55) filtracja jest wprost proporcjonalna do EFP i sumarycznej powierzchni błony
56) Obniżenie stężenia jonów sodowych dopływających do plamki gęstej hamuje wydzielanie reniny
57) Na regulację oddychania wpływają w większym stopniu chemodetektory pnia mózgu niż chemoreceptory zlokalizowane w kłębkach szyjnych i aortalnych.
58) Hiperstenuria oznacza wydalanie moczu o ciężarze właściwym wynoszącym od 1,015g/cm3 do 1,030g/cm3
59) Hipokapnia może prowadzić do niedotlenienia mózgu wskutek zwężenia naczyń mózgowych.
60) W obrębie kanalików nerkowych, w przybliżeniu około 80% wody, resorbowane jest niezależnie od wazopresyny.
61) U dorosłego człowieka w spoczynku przez nerki przepływa 1,2-1,3l krwi na minutę, co stanowi około 25% pojemności minutowej serca.
62) Odruch inflacyjny, polegający na skróceniu i spłycenia oddechu, jest wywoływany pobudzeniem receptorów wolnoadaptujących się
63) Do płynu transkomórkowego (TCF) należy m. in osocze.
64) Przy wzroście ciśnienia skurczowego od 90 do 150 mm Hg filtracja kłębkowa istotnie wzrasta
65) Przewodnienie prowadzi do zmniejszonego wydalania jonów sodu z moczem.
66) Rytm oddychania jest zapoczątkowany aktywacją neuronów wdechowych o właściwościach rozrusznikowych.
67) Klirens substancji X większy od klirensu inuliny świadczy o tym, że substancja X ulega resorpcji w kanalikach nerkowych.
68) Przy niedotlenienu chemodetektorów pnia mózgu często dochodzi do zatrzymania lub spłycenia oddychania wskutek aktywacji kanałów potasowych zależnych od ATP.
69) Frakcja filtracyjna osocza wynosi przeciętnie 45%
70) Woda przefiltrowana w kłębuszku nerkowym ulega zarówno zwrotnemu wchłanianiu, jak i sekrecji w kanalikach nerkowych.
71) W chorobach przebiegających ze zmniejszeniem światła oskrzeli charakterystyczny jest zmniejszony stosunek FEV1/VC.
72) Ośrodek apneustyczny wykazuje aktywność wtedy, gdy ośrodek pneumotaksyczny jest nieaktywny.
73) Wrażliwość kłębków szyjnych na hiperkapnię jest znacznie większa niż wrażliwość kłębków szyjnych na hipoksję.
74) Uszkodzenie ośrodka pneumotaksycznego powoduje pogłębienie wdechu.
75) Uszkodzenie kłębuszków nerkowych polegające na zwiększeniu przepuszczalności ściany naczyń dla białek prowadzi do zwiększenia efektywnego ciśnienia filtracyjnego
76) Stężenie albumin jest takie samo w tętnicy nerkowej jak we włośniczkach okołokanalikowych
77) Neurony DRG regulują długość cyklu oddechowego
78) H2CO3 przenika przez kanalik nerkowy w postaci CO2+H2O
79) Przedsionkowy peptyd natriuretyczny i aldosteron zwiększają wydalanie sodu i wody przez nerkę
80) Frakcja filtracyjna to procent osocza przefiltrowanego w kłębuszku nerkowym
i 26 innych...