Strona 1

Lalka - Bolesław Prus

Pytanie 1
Ojciec Izabeli Łęckiej miał na imię:
Krzysztof
Tomasz
Zenon
Jan
Pytanie 2
Wokulski został zesłany na Sybir za
udział w powstaniu listopadowym
udział w Wiośnie Ludów
udział w napadzie na bank
udział w powstaniu styczniowym
Pytanie 3
Akcja Lalki rozgrywa się w latach
1877 - 1880
1878 - 1879
1848 - 1854
1865 - 1867
Pytanie 4
W których miejscach rozgrywa się akcja Lalki B.Prusa?
Krakowie
Lwowie
Paryżu
Warszawie
Zasławiu
Pytanie 5
Wokulski posiada cechy bohatera
szekspirowskiego
jest postacią negatywną
romantycznego
werterycznego
Pytanie 6
Społeczeństwo Warszawy zostało przedstawione w powieści jako 4 grupy. Przyporządkuj każdego bohatera do odpowiedniej mu grupy.
Szlachta ziemiańska
Wirski
Mieszczaństwo
Węgrowicz
Lud
Rodzina Wysockich
Arystokracja
Prezesowa Zasłańska
Pytanie 7
Gdzie znajdował się sklep, którego właścicielem jest Stanisław Wokulski?
Krakowskie Przedmieście
Ulica Wolska
Aleje Ujazdowskie
Ulica Marszałkowska
Pytanie 8
W jaki sposób Wokulski stał się właścicielem sklepu?
Odziedziczył po dalekich krewnych
Odkupił sklep za pieniądze z wypraw po Świecie
Ożenił się z wdową po właścicielu