Test

Lalka - Bolesław Prus

Pytanie 1
Ojciec Izabeli Łęckiej miał na imię:
Tomasz
Krzysztof
Zenon
Jan
Pytanie 2
Wokulski został zesłany na Sybir za
udział w napadzie na bank
udział w powstaniu styczniowym
udział w powstaniu listopadowym
udział w Wiośnie Ludów
Pytanie 3
Akcja Lalki rozgrywa się w latach
1865 - 1867
1878 - 1879
1877 - 1880
1848 - 1854
Pytanie 4
W których miejscach rozgrywa się akcja Lalki B.Prusa?
Krakowie
Lwowie
Paryżu
Warszawie
Zasławiu
Pytanie 5
Wokulski posiada cechy bohatera
jest postacią negatywną
szekspirowskiego
romantycznego
werterycznego
Pytanie 6
Społeczeństwo Warszawy zostało przedstawione w powieści jako 4 grupy. Przyporządkuj każdego bohatera do odpowiedniej mu grupy.
Lud
Rodzina Wysockich
Mieszczaństwo
Węgrowicz
Szlachta ziemiańska
Wirski
Arystokracja
Prezesowa Zasłańska