Pytania i odpowiedzi

Latarnik - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt. "Latarnik". Co wiesz o losach latarnika Skawińskiego? Sprawdź swoją wiedzę.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 325639 razy
Pytanie 1
W jaki sposób zginał poprzeni latarnik?
przypuszcza się że podczas burzy
Pytanie 2
W jakim mieście znajdowała się należąca do tytułowego Latarnika fabryka cygar?
Hawana
Pytanie 3
Dlaczego Skawiński nie prowadził już fabryki cygar?
zdradził go wspólnik
Pytanie 4
W jakim mieście miało swoją siedzibę Towarzystwo Polskie, od którego otrzymał książki Skawiński ?
Nowy Jork
Pytanie 5
Jaka książka najbardziej wzruszyła Skawińskiego?
Pan Tadeusz
Pytanie 6
Ile lat miał Skawiński .?
około 70
Pytanie 7
W którym dniu tygodnia latarnik mógł opuszczać latarnię .?
w niedzielę
Pytanie 8
Niedaleko jakiej miejscowości leży Aspinwall?
Panamy
Pytanie 9
Jak często Latarnik zaopatrywany był w żywność i wodę łodzią z Aspinwall?
raz dziennie
Pytanie 10
Za pomocą czego latarnik daje znaki w ciągu dnia?
różnobarwnych flag
Pytanie 11
Zaznacz profesje, jakie uprawiał Skawiński
kopacz złota
harpunnik
kowal
rolnik
Pytanie 12
Czym jest nostalgia?
tęsknotą za ojczyzną
Pytanie 13
Za kogo był uważany w mieście Skawiński?
Amerykanina
Pytanie 14
Od ilu lat nie widział Skawiński swojej ojczyzny?
40
Pytanie 15
Dlaczego Skawiński stracił pracę latarnika?
zaczytał się w otrzymanych książkach