Analiza finansowa 2 fir

Stopa podatku dochodowego ma wpływ na próg rentowności dla zysku netto.
Punkt obojętności dla dźwigni finansowej (EBIT*) zmienia się wraz ze zmianą wielkości kapitału całkowitego.
IRR to taka stopa zwrotu dla której NPV=0.
Dyrektor finansowy, który ustala zbyt wysoką wymaganą stopę zwrotu z projektu inwestycyjnego będzie odrzucał projekty, które mogą podnieść wartość firmy.
Koszt kapitału własnego jest wyższy od stopy wzrostu dywidendy.
Dalej
Pozostało 19 stron