Biologia - genetyka

Pytania z genetyki na poziomie Gimnazjum.

13 pytań Strona 1 pszczolkaaaa
Podaj przyczyny objawy i leczenie anemii sierpowatej
podaj przyczyny objawy i leczenie zespołu Turneta
podaj przyczyny objawy i leczenie hemofilii
Połącz pojęcie z definicją
zaznacz informacje dotyczące mRNA
transportowy
znajduje się w jądrze komórkowym
przenosi informację genetyczną do rybosomów
buduje rybosomy
znajduje się w cytoplaźmie
Dalej
Pozostały 2 strony