Od I Igrzysk Olimpijskich do końca XVI wieku

Pytanie 1
W 490 r. p.n.e doszło do bitwy między Ateńczykami, a Persami. Grecy pod dowództwem Miltiadesa zwyciężyli. Gdzie odbyła się ta bitwa?
Pytanie 2
Gdzie znajdował się Partenon( świątynia)? - UWAGA! 2 odpowiedzi są poprawne
Pytanie 3
W bitwie pod Cheroneą, która odbyła się w 338 r.p.n.e dowódcą był:
Pytanie 4
Zaznacz prawidłową kolejność bitw Punickich
Pytanie 5
W którym roku oficjalnie chrześcijaństwo zostało uznane za główną religie?
Dalej