Test z Medycyny

Semestralka 1 Anatomia 2017 termin 1

Pytanie 1
V. Saphena magna:
Pytanie 2
2.Odpływ krwi z oesophagus
Pytanie 3
*3.Ligamentum deltoideus
Pytanie 4
4. Porażenie n.radialis
Pytanie 5
5. Które mięśnie mają 2 głowy
Dalej