Finanse 5

Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
Pytanie 3
Saldo
Pytanie 4
Saldo pierwotne
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
Dalej