Test o Systemach Operacyjnych

Pytanie 1
W trybie wiersza poleceń, komenda Type oznacza:
Pytanie 2
Dopasuj systemy operacyjny do ich roku wydania.
Pytanie 3
Maskotką (zwierzę) systemu Linux jest:
Pytanie 4
Jakie kolory są ukazane w logo systemu Windows?
Pytanie 5
Wybierz odpowiednią definicję oprogramowania freeware.
Dalej