aSO, test z informatyki

Takie tam pytanka z SO Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 45 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "aSO"

1) Zmienna powłoki to
2) Polecenie set
3) Polecenie echo przy wyświetlaniu zmiennych
4) Operator = przy zmiennych systemowych
5) '...'(Pojedyncze cudzysłowy) Przy wyświetlaniu zmiennych systemowych:
6) "..."(Podwójne cudzysłowy) Przy wyświetlaniu zmiennych systemowych:
7) `...`(Odwrotne pojedyncze cudzysłowy) Przy wyświetlaniu zmiennych systemowych:
8) $(...)(Pojedyncze cudzysłowy) Przy wyświetlaniu zmiennych systemowych:
9) polecenie unset
10) zmienna systemowa PS1
11) Zmienna systemowa HOME
12) Zmienna systemowa PATH
13) Zmienna systemowa SHELL
14) Zmienna systemowa BASH
15) Zmienna systemowa BASH_VERSION
16) Zmienna systemowa TERM
17) Zmienna systemowa HOSTNAME
18) Zmienna systemowa OSTYPE
19) Zmienna system MACHTYPE
20) Zmienna systemowa USER
21) Zmienna systemowa UID
22) Zmienna systemowa PWD
23) Zmienna systemowa HISTFILE
24) Zmienna systemowa HISTSIZE
25) Zmienna systemowa RANDOM
26) Zmienna systemowa SECONDS
27) Polecenie bash
28) Polecenie systemowe exit
29) Zmienna lokalna
30) Zmienna globalna
31) Polecenie export
32) Przykładowe pliki startowe:
33) Polecenie alias
34) Odwołanie się do wartości elementu tablicy o podanym indeksie
35) Odwołanie się do wszystkim elementów zmiennej tablica
36) Dodanie elementu o podanej wartości w dane miejsce tablicy
37) Odwołanie się do długości elementu o podanym indeksie
38) odwołanie się do liczby elementów zmiennej tablica
39) Usunięcie elementu o podanym indeksie ze zmiennej tablica
40) usunięcie całej zmiennej tablica
41) Polecenie read
42) Polecenie test i [...]
43) Polecenie let
44) Do czego służy konstrukcja $((wyrażenie))
45) Jaka jest różnica między linkiem twardym a symbolicznym?

Powiązane z testem:

Test: Internet

Informatyka

Test: Lol

Informatyka

Test: pyt_z_odp

Informatyka