Test z Biologii

Biologia molekularna -egzamin16

Pytanie 1
fałsz o kompleksie APC
Pytanie 2
pRb ufosforylowany
Pytanie 3
W którym momencie cyklu komórka JEST wrażliwa na bodźce zewnętrzne:
Pytanie 4
Estry kwasów tłuszczowych i wyższych alkoholi jednowodorotlenowych to:
Pytanie 5
Rysunek przedstawia: (?)
Dalej