Fizyka I pwr

baza pytań- egzamin z fizyki I

145 pytań Strona 6 dariette
ktora z nastepujacych wielkosci posiada maksymalna wartosc jezeli obiekt wykonuje drgania proste i jest w maksymalnym wychyleniu?
prędkość
energia kinetyczna
przyspieszenie
gestosc
maszyna cieplna dzialajaca miedzy goracym pojemnikiem ciepla o temperaturze T1 i zimnym pojemnikiem ciepla o temperaturze T2 będzie miała maksymalną sprawność n(%) okreslona wyrazeniem:
(T1-T2)*100%/T1
T2/T1%
(T1/T2)*100%
(T1-T2)*100%
Jezeli na oscylator harmoniczny prosty (bez tlumienia) o czestosci W zacznie dzialac sila opisana rownaniem F=Fn*cos(w,T),Fn>0 to amplituda drgań tego oscylatora będzie
malala do zera
wzrosnie dwukrotnie
zmaleje o polowe
rosla do nieskonczonosci
dipol znajduje sie wewnatrz szescianu. strumien natezenia pola elektrycznego przez powierzchnie szescianu jest rowny:
2q/Eo
zero
q/Eo
S/Eo
odlaczony od zrodla napiecia kondensator wypelniony plyta z izolatora o przenikalnosci dielektrycznej E=4 ma na okladkach nagromadzony ladunek elektryczny Q. Po usunieciu izolatora energia kondensatora
wzrosnie 4 razy
zmaleje 4 razy
nie zmieni sie
wzrosnie 2 razy
Dalej