Test: Systemy liczbowe, czytanie i pisanie liczb

Strona 1

Pytanie 1
Jak nazywa się nasz system liczenia i dlaczego?
Pytanie 2
Jaka jest jedna z podstawowych zasad stosowania znaków rzymskich?
Pytanie 3
Połącz odpowiednie liczby arabskie ze znakami rzymskimi.
C
100
I
1
L
50
M
1000
D
500
V
5
X
10
Pytanie 4
Jakie są pierwsze 4 liczby naturalne?
Pytanie 5
Z czego składa się suma?
Pytanie 6
Z czego składa się różnica?
Pytanie 7
Odejmowanie jakim jest działaniem w stosunku do dodawania?
Pytanie 8
Z czego składa się iloczyn?
Pytanie 9
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) + c = a + (b + c)
Pytanie 10
Jak nazywa się takie działanie? a + b = b + a
Pytanie 11
Jak nazywa się takie działanie? (a + b) * c = a * c + b * c
Pytanie 12
Jak nazywa się takie działanie? (a - b) : c = a : c - b : c