Test wiedzy

Akademizm, Historyzm, Realizm

Test z Histori Sztuki z działów: Romantyzm, Akademizm, Historyzm, Realizm
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 7127 razy