Test: BHP

Strona 1

Pytanie 1
Bezpieczeństwo pracy to:
bezpieczeństwo zatrudnienia
zespół warunków, które muszą być spełnione aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie
Pytanie 2
Higiena pracy to:
higieniczne warunki pracy
nauka zajmująca się badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka, służąca zapobieganiu chorobom zawodowym
Pytanie 3
Ryzyko to:
Podejmowanie decyzji lub czynności mogących przynieść korzyści, szkodę lub stratę
Podejmowanie decyzji lub czynności w warunkach zagrożenia
Pytanie 4
Wypadek przy pracy to:
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć
Pytanie 5
Wypadek śmiertelny przy pracy to:
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia
Pytanie 6
Niebezpieczeństwo to:
zagrożenie
Odejście od obowiązujących norm i stworzenie sytuacji, w której może powstać szkoda lub strata
Pytanie 7
Choroba zawodowa to:
Choroba, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Choroba, wymieniona na liście chorób zawodowych, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Pytanie 8
Profilaktyka to:
Wszelkie działania mające na celu utrzymanie dyscypliny w pracy
Wszelkie działania, których celem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom
Pytanie 9
Aktualnie na liście chorób jest:
26 pozycji
21 pozycji
Pytanie 10
Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaje w I instancji
Powiatowy inspektor sanitarny
Powiatowy inspektor pracy
Pytanie 11
Obowiązek stworzenia służby BHP spoczywa na pracodawcy gdy zatrudnia on:
więcej niż 100 pracowników
więcej niż 150 pracowników
Pytanie 12
Aby uznać pylicę za chorobę zawodową jej skutki musza objawić się:
nie określa się terminu
nie później niż do 5 lat od czasu narażenia

Powiązane tematy

#bhp #studia #gornictwo