Fizjologia Zwierząt baza pytań cz.2 (450-473)

Pytanie 1
450.Wskaż, która z niżej podanych informacji o receptorach kanałów półkolistych nie jest prawdziwa.
Pytanie 2
451.Po wyczerpującym wysiłku fizycznym zasoby glikogenu zostają odbudowane w ciągu:
Pytanie 3
452.Podać, które mięśnie nie są mięśniami wdechowymi
Pytanie 4
453.Neurony oddechowe znajdują się w:
Pytanie 5
Dalej