Finanse publiczne i rynki finansowe

Finanse publiczne i rynki finansowe

19 pytań Strona 1 Bartosz_C4
Instrumentem finansowym jest:
pieniądz kruszcowy
pieniądz papierowy
pieniądz elektroniczny
Rynek finansowy jest to:
rynek na którym przedmiotem są tylko instrumenty finansowe
rynek na którym transakcje dokonywane są przy pomocy pieniądza
rynek na którym przedmiotem jest tylko pieniądz
rynek na którym transakcje dokonywane są przy pomocy instrumentów finansowych
3. Konieczność finansowania dóbr publicznych sensu stricte z środków publicznych wynika z:
cech naturalnych dobra
doktryny społecznopolitycznej
poziomu ubóstwa
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie:
projektu ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym
sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej
ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym, które obowiązywały w poprzednim roku budżetowym.
projektu układu wykonawczego
Dalej
Pozostały 3 strony