Biofizyka test

1.Nauka wykorzystująca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:
Bionika
Fizyka medyczna
Bioinżynieria
Bioortotyka
Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:
Wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Nie ma żadnego odniesienia do ciśnienia atmosferycznego otoczenia
Równe ciśnieniu atmosferycznemu w otoczeniu
Niższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu
Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu, nazywamy:
Odczynem Brown-Sequarda
Odruchem Dastre i Morota
Prawem du Bois Reymonda
Prawem Webera-Fechnera
Fitoterapią nazywamy
Ziołolecznictwo
Kinezyterapeutyczną metodę zwalczania nadwagi i otyłości
Usprawnienie układu narządów ruchu
Leczenie lub wspomaganie leczenia metodami fizykalnymi
Dziedzina wiedzy, która stosuje prawa fizyki do wyjaśniania procesów zachodzących w żywym organizmie ludzkim, zajmuje się poznawaniem i badaniem procesów fizycznych na poziomie organizmu i ekosystemu, na poziomie tkankowym, komórkowych i molekularnym w odniesieniu do problemów medycyny, to:
Biofizyk meddyczna
Fizjologia medyczna
Filozofia przyrody
Fizyka stosowana
Dalej