Stanisław Ignacy Witkiewicz

Pytanie 1
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie w roku :
Pytanie 2
Młody Witkacy miał edukację indywidualną. Matka uczyła go :
Pytanie 3
Od około 1900 roku Witkacy poznał nową pasję . Była nią :
Pytanie 4
Stanisław Ignacy rozpoczął studia w pracowni Józefa Mehoffera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku :
Pytanie 5
Rozpoznaj tytuł dzieła i określ rok powstania.
Dalej