Test: Sprawdzian z optyki

Strona 1

Pytanie 1
Jaki rodzaj soczewki został przedstawiony na rysunku?
soczewka płaskowypukła
soczewka dwuwypukła
soczewka wklęsłowypukła
soczewka wypukło wklęsła
Pytanie 2
Jakie rodzaje zwierciadeł wyróżniamy?
Pytanie 3
Światło laserowe:
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez soczewkę
nie ulega rozszczepieniu
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez pryzmat
Pytanie 4
Światło jest:
Pytanie 5
Sztuczne rodzaje światła to:
gwiazdy,planety,rozgrzany metal
świeczka,laser,żarówka
błyskawica,laser,żarówka
Pytanie 6
Cień to:
obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródła światła
nieco bardziej oświetlony niż obszary sąsiednie
nieco słabiej oświetlony niż obszary sąsiednie

Powiązane tematy

#optyka