Strona 1

Sprawdzian z optyki

Pytanie 1
Jaki rodzaj soczewki został przedstawiony na rysunku?
soczewka wypukło wklęsła
soczewka wklęsłowypukła
soczewka płaskowypukła
soczewka dwuwypukła
Pytanie 2
Jakie rodzaje zwierciadeł wyróżniamy?
Pytanie 3
Światło laserowe:
nie ulega rozszczepieniu
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez pryzmat
ulega rozszczepieniu przy przejściu przez soczewkę
Pytanie 4
Światło jest:
Pytanie 5
Sztuczne rodzaje światła to:
gwiazdy,planety,rozgrzany metal
świeczka,laser,żarówka
błyskawica,laser,żarówka
Pytanie 6
Cień to:
nieco bardziej oświetlony niż obszary sąsiednie
obszar, do którego nie dociera światło bezpośrednio ze źródła światła
nieco słabiej oświetlony niż obszary sąsiednie
Pytanie 7
Rysunek przedstawia bieg promieni:
krotkowidza,który powinien nosić soczewki rozpraszające
dalekowidza, który powinien nosić soczewki rozpraszające
dalekowidza, który powinien nosić soczewki skupiające
krotkowidza,który powinien nosić soczewki skupiające
Pytanie 8
Podstawowe barwy poprzez,których zmieszanie otrzymamy światło białe:
czarny
niebieski
żółty
czerwony
zielony
Pytanie 9
Podczas zaćmienia Słońca:
Słońce rzuca cień na Księżyc
Księżyc rzuca cień na Ziemię
Ziemia rzuca cień na Księżyc
Pytanie 10
Prędkość światła w próżni wynosi:
299 792 458 m/s
224 832 177 m/s
126 449 101 m/s
198 879 446 m/s

Powiązane tematy

#optyka