Test z Fizyki

Optyka dla klasy 8

Pytanie 1
Wrażenie że łyżeczka w szklanc e z herbatą jest wynikiem:
Pytanie 2
Nazwa zjawiska spowodowane tym że jakieś ciało staje na drodze promieniom świetlnym ?
Pytanie 3
Żródłem światła nie jest :
Pytanie 4
Prędkość światła jest największa w :
Pytanie 5
Powierzchnia lustra jest widoczna dzięki
Pytanie 6
Zwierciadłem wypukłym jest
Dalej