Pytania i odpowiedzi

Alkany - test sprawdzający

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 38255 razy
Pytanie 1
Metan
CH4
Pytanie 2
etan
C2H6
Pytanie 3
Propan
C3H8
Pytanie 4
Butan
C4H10
Pytanie 5
Pentan
C5H12
Pytanie 6
Podaj wzór sumaryczny alkanu o 10 węglach
C10H22
Pytanie 7
Podaj wzór sumaryczny oktanu
C8H18
Pytanie 8
Podaj nazwę alkanu o 11 węglach.
undekan
Pytanie 9
ile węgli w cząsteczce posiada nonan ?
9
Pytanie 10
alkany są węglodorami...
nasyconymi

Powiązane tematy

#alkany