Test z informatyki

ORACLE

Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania - pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, kolokwium.
Ilość pytań: 155 Rozwiązywany: 5354 razy