Semestralka-anata

Pytanie 1
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy:
Pytanie 2
Po usunięcia guza prawej ślinianki przyusznej u pacjenta pojawiły się problemy z zamykaniem oka, asymetria ust. Uszkodzeniu uległy włókna:
Pytanie 3
Ścianę przyśrodkową oczodołu tworzą:
Pytanie 4
Arcus palmaris profundus:
Pytanie 5
U pacjenta stwierdzono strabismus divetgens i ptosis. Są to objawy charakterystyczne dla porażenia:
Dalej