Test z Wiedzy o społeczeństwie

Ochrona praw człowieka

Pytanie 1
Komisja Praw Człowieka, Komitety Traktatowe oraz Międzynarodowy Trybunał karny to organy ... (skrót nazwy oragnizacji)
Pytanie 2
Europejski trybunał Praw Człowieka oraz Komisarz Praw Człowieka to oragny ...(nazwa organizacji)
Pytanie 3
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka to organ ...(wpisz skrót)
Pytanie 4
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Trybunał Sprawiedliwości to organy...
Pytanie 5
Zasady Czerwonego Krzyża to:
Dalej