Test

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego).