Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego). test

Prawo - Zasady prawa (wywodzące się z prawa rzymskiego)., test z WOSu

Łacińskie zasady prawa.

10 pytań WOS Aleksyz20