Test

Antyk

Pytanie 1
Umowną datą zamykającą antyk jest rok:
Pytanie 2
Wymień główne nurty filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu.
Pytanie 3
Najważniejsza w życiu jest cnota, do której prowadzi życie zgodne z naturą. Przedmioty materialne sprowadzają tylko nieszczęście na życie ludzkie. Jaki to nurt filozoficzny?
stoicyzm
epikureizm
sceptycyzm
cynizm
Pytanie 4
Kto twierdził, że celem życia człowieka jest dążenie do przyjemności i szczęścia, a może je osiągnąć tylko człowiek mądry i sprawiedliwy?
Pytanie 5
Człowiek z racji ograniczonych możliwości poznawczych, nie może poznać całej prawdy, jest ona dla niego niedostępna. Jaki to nurt filozoficzny?
sceptycyzm
cynizm
epikureizm
hedonizm
Pytanie 6
Najwyższą cnotą, a także warunkiem szczęścia jest opanowanie namiętności. Należy z dystansem podchodzić zarówno do szczęśliwych jak i nieszczęśliwych zdarzeń. Jaką nazwę nosi ten nurt filozoficzny?

Powiązane tematy