Test kwalifikacji zawodowej

Test BHP część 5 - ostatnia

Pytanie 1
Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
Pytanie 2
Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
Pytanie 3
Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
Pytanie 4
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
Pytanie 5
Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
Dalej