Anatomia test

Prawa nerka nie sąsiaduje z:
żołądkiem i śledzioną
wątrobą i okrężnicą
przeponą
pęcherzykiem żółciowym
Kości twarzoczaszki zawierające zatoki przynosowe to kości:
sitowa, czołowa, szczękowa, klinowa
jarzmowa, czołowa, szczękowa, sitowa
sitowa, szczękowa, klinowa, żuchwa
jarzmowa, szczękowa, czołowa, klinowa
W rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki:
oddechowy, naczynioruchowy, połykania
oddechowy, defekacji, termoregulacji
oddechowy, czynności serca, mowy
termoregulacji, naczynioruchowy, połykania
Krążek stawowy nie występuje w stawie:
ramiennym
skroniowo-żuchwowym
mostkowo-obojczykowym
obojczykowo-barkowym
Płyn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany jest w:
splotach naczyniowych komór
ziarnistościach pajęczynówki
zbiornikach podpajęczynówkowych
zatokach opony twardej
Dalej
Pozostało 15 stron