Test: Przymiotniki w j.niemieckim poz.podstawowy

Strona 1

Pytanie 1
Przetłumacz podane przymiotniki na j.polski.
Pytanie 2
Napisz wyrazy po niemiecku(BEZ NIEMIECKICH LITER)