Strona 1

Przymiotniki w j.niemieckim poz.podstawowy

Pytanie 1
Przetłumacz podane przymiotniki na j.polski.
Pytanie 2
Napisz wyrazy po niemiecku(BEZ NIEMIECKICH LITER)