Polityka pienieżna 1

Pytanie 1
1. Co determinuje motyw spekulacyjny utrzymania pieniądza wg Keynesa?
Dalej