potęgi

Pytanie 1
Jaka liczb podniesiona do kwadratu da nam liczbę 144 ?
Pytanie 2
Liczba 6 podniesiona do potęgi 3 da nam ..
Pytanie 3
zapisz w postaci jednej potęgi. 13 5*13 6
Dalej