BES - kolokwium II, test online. Inne.

Memorizer do bes 2 Test dla studentów . Test składa się z 31 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "BES - kolokwium II"

1) Bezprzewodowe sieci o strukturze niespójnej to:
2) Sieci o strukturze niespójnej to sieci oparte o:
3) Podstawową jednostką informacji w sieciach DTN jest:
4) Sieci DTN przeznaczone są do działania:
5) Sieci DTN wykorzystują
6) Czas dostarczenia wiadomości w sieciach DTN średnio może sięgać:
7) Jednym z przykładów zastosowania sieci DTN jest
8) Sied łącząca cechy sieci DTN i sieci WSN to:
9) Najprostszy protokół routingu dla sieci DTN:
10) Najwięcej energii w przypadku MEMS zajmują:
11) Podstawowe operacje sieciowej WSN to:
12) Cechą charakterystyczną dla WSN jest:
13) Przeszkodą w stosowaniu typowych protokołów routingu ad-hoc w WSN są:
14) Aby zastosowad najprostszy model komunikacji w WSN wymagana jest:
15) W technologii NFC wykorzystuje się:
16) Komunikacja zbliżeniowa RFID umożliwia:
17) Informacja zapisana na znaczniku NFC:
18) W architekturze warstwowej WSN:
19) W celu uzyskania synchronizacji węzłów WSN stosowany jest kanał kontrolny:
20) Protokół LEACH:
21) Zjawisko implozji polega na:
22) Podczas procesu gromadzenia danych (gathering) runda oznacza:
23) Direcred Diffusion używa komunikatu ‘negative reinforcement’:
24) Porządkowanie i szeregowanie zdarzeo (scheduling) jest konieczne:
25) Metoda Rumor Routing:
26) W algorytmach typu geograficznego GHT
27) Najprostsza metoda (flooding) przesyłania danych WSN:
28) Fuzja danych w sieci sensorów:
29) Wiadomości ADV, REQ, DATA:
30) Typowa dystrybucja danych WSN:
31) Po co stosuje się algorytm wyboru głowy klastra: