Ubezpieczenia

Pytanie 1
Ubezpieczenia, w których składka nie zależy od oceny ryzyka to:
Pytanie 2
Czy ubezpieczony ma obowiązek zgłaszania zmian okoliczności w ubezpieczeniach majątkowych?
Pytanie 3
Od kiedy (podaj rok) mamy w UE jednolity rynek ubezpieczeniowy
Pytanie 4
Która odpowiedź jest prawidłowa:
Pytanie 5
Ubezpieczenie jedną umową większej liczby przedmiotów w tym samym zakresie to:
Pytanie 6
Ubezpieczenie tego samego przedmiotu, na ten sam okres czasu, w tym samym zakresie - w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń to:
Dalej