Test z Biologii

Komórka - biologia kwasów nukleinowych

Pytanie 1
Struktura odpowiedzialna za rozpoznawanie cząsteczek niosących sygnał.
Pytanie 2
Receptory dzieli się na:
Pytanie 3
To zróżnicowanie potencjału elektrycznego między wnętrzem komórki, a jej powierzchnią zewnętrzną. Powstaje
Pytanie 4
Potencjał błonowy w warunkach braku pobudzenia nazywany jest: (odp. w l. poj.)
Pytanie 5
Pobudzenie tej komórki bodźcem o odpowiednim natężeniu powoduje otwarcie w błonie kanałów sodowych i napływ sodu do cytoplazmy. W ten sposób wartość powstałego potencjału błonowego wzrasta. O jakiej komórce mowa? (odp. w l. poj.)
Dalej