Test

Ruch obrotowy Ziemi

Pytanie 1
Skutkiem ruchu obrotowego Ziemi jest: (zaznacz 2 odpowiedzi)
występowanie dni i nocy polarnych
zmiana pór roku
pozorny ruch gwiazd na niebie
występowanie dni i nocy
Pytanie 2
O ile stopni w ciągu godziny wokół własnej osi obraca się Ziemia?
o 15°
o 25°
o 10°
o 20°
Pytanie 3
Jeśli Ziemia obróci się wokół własnej osi o 60° to:
upłyną 4 godziny
upłyną 3 godziny
upłynie 8 godzin
upłynie 6 godzin
Pytanie 4
Ruch obrotowy Ziemi odbywa się:
z zachodu na wschód
ze wschodu na zachód
Pytanie 5
Kiedy podczas dnia promienie słoneczne padają pod najmniejszym kątem?
krótko przed południem i po południu
przed wschodem i po zachodzie Słońca
po wschodzie i przed zachodem Słońca
w południe
Pytanie 6
Po południu kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię:
zwiększa się
zmniejsza się