Test: Arktyka i mapa etap tejonowy

Strona 1

Pytanie 1
Punkt C leży
na przełęczy
na szczycie
w kotlinie
w dolinie
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
zasięgów
kartodiagramu
sygnaturowa
izolinii
kartogramu
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
żaden z powyższych
przejściowy
kontynentalny
morski
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
północnym
południowo - wschodnim
wschodnim
północno-wschodnim
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
1
Nowa Ziemia
5
Wy Nowosyberyjskie
6
Ziemia Północna
3
Svalbard
2
Ziemia Ellesmera
4
Wyspa Wiktorii

Powiązane tematy