Test: Arktyka i mapa etap tejonowy

Strona 1

Pytanie 1
Punkt C leży
na przełęczy
w dolinie
w kotlinie
na szczycie
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
kartogramu
kartodiagramu
sygnaturowa
izolinii
zasięgów
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
przejściowy
żaden z powyższych
kontynentalny
morski
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
północnym
południowo - wschodnim
północno-wschodnim
wschodnim
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
1
Nowa Ziemia
6
Ziemia Północna
2
Ziemia Ellesmera
5
Wy Nowosyberyjskie
4
Wyspa Wiktorii
3
Svalbard

Powiązane tematy