Strona 1

Arktyka i mapa etap tejonowy

Pytanie 1
Punkt C leży
na przełęczy
na szczycie
w kotlinie
w dolinie
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
sygnaturowa
kartogramu
kartodiagramu
zasięgów
izolinii
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
przejściowy
morski
żaden z powyższych
kontynentalny
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
północnym
północno-wschodnim
południowo - wschodnim
wschodnim
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
6
Ziemia Północna
4
Wyspa Wiktorii
3
Svalbard
1
Nowa Ziemia
2
Ziemia Ellesmera
5
Wy Nowosyberyjskie
Pytanie 7
Dopisz obok zdania P - prawda lub F -fałsz
Pytanie 8
Zamieszczone zdjęcie pokazuje jedyny czynny wulkan w Arktyce Bereenberg, na wyspie
Wrangla
Niedźwiedziej
Axel Heiberg
Jan Mayen
Pytanie 9
Największe miasto poza kołem podbiegunowym to
Rovaniemi
Murmańsk
Kiruna
Narwik
Pytanie 10
Najniższe notowane temperatury w Arktyce są
W kontynentalnej częsci Syberii
Na Alasce
Na Grenlandii
Na Spitsbergenie

Powiązane tematy